Batem za WIELKĄ płocią
100 okoni w 1 dzień
Medalowe rozpoczęcie sezonu
To nie był dobry sezon