Jak nęcić płocie
Z czeburszaską na okonie
Sandacze z Turawy
Belony z Bałtyku na spinning
Moje pierwsze bolenie i klenie