Jak nęcić płocie
Z czeburszaską na okonie
Łowiłem w jeziorze wielkim jak morze!
Byłem w HISZPANII
Sandacze z Turawy