Bolenie ze stojącej wody

O tych rybach nie wiem najwięcej. Słyszałem jedynie, że bolenie trudniej przechytrzyć w wodzie stojącej, niż w rzece. Na tym wyjeździe łowiłem je najpierw nad Odrą, a później na zaporówce. Było świetnie!