Szczupak na lekki casting

Spinning zostawiłem w domu - dziś bawimy się tylko castem i to dosyć lekkim. Cel - szczupaki!